Zaans Open

zaterdag 25 augustus 2018

Zaanse Golfclub

Zaans Open Algemene informatie
 • Het toernooi wordt gespeeld op zaterdag 25 en zondag 26 augustus.
 • De inschrijving sluit per 17 augustus. Indien u zich daarna nog wilt aanmelden, dient u daartoe een verzoek in te dienen via zaansopen@zaansegolfclub.nl.
 • Minimum leeftijd voor deelname aan het toernooi is 14 jaar.
 • Er worden twee wedstrijden gespeeld:
  • Heren strokeplay in de handicapcategorie   -9.0 t/m 18.4.
  • Dames strokeplay in de handicapcategorie -9.0 t/m 18.4.
 • Flights bestaan uit drie personen.
 • Minimum aantal deelnemers per wedstrijd: 12.
 • Totaal maximum aantal deelnemers strokeplay: 100.
 • De wedstrijden zijn qualifying. Het is een twee ronden wedstrijd. Uw handicap wordt na het toernooi aangepast, afhankelijk van uw resultaten.

Order of Merit Open Amateur Golf Tour 2018: Dit toernooi telt mee mee voor de Order of Merit 2018.m Alle deelnemers aan het Zaans Open, 18 jaar en ouder die het hoofdtoernooi spelen ontvangen punten voor de OoM op basis van de stand na 36 holes. Let op. Om aanspraak te kunnen maken op de jaarprijzen van de Open Amateur Golf Tour moet je wel Tour Member of Order of Merit Member zijn van de Open Amateur Golf Tour! Je ontvangt dan ook nog korting op het inschrijfgeld! Lees hier meer over de Tour Memberships

Inschrijven

Inschrijven kan via https://www.zaansegolfclub.com/index.php/nl/zaans-open/inschrijven Tour members van de Open Amateur Golf Tour ontvangen 10 euro korting. Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is ontvangen. Deelnemers krijgen per e-mail een bevestiging van hun inschrijving. Op de website van de Zaanse Golf Club wordt de deelnemerslijst gepubliceerd. 
Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers wordt geselecteerd op handicap en niet op tijdstip van inschrijving!

Startlijst

Eén week voor aanvang wordt de startlijst gepubliceerd op de website en in het clubhuis van de Zaanse Golf Club. 
De flightindeling op de eerste dag geschiedt o.b.v. handicap. De flightindeling op de tweede dag is gebaseerd op de resultaten van dag één.

Melden voor de wedstrijd

Iedere deelnemer meldt zich uiterlijk 30 minuten voor de wedstrijd bij de wedstrijdleiding in het clubhuis van de Zaanse Golf Club. Na controle van de actieve handicap neemt de deelnemer zijn/haar scorekaart en eventuele bijzondere instructies in ontvangst. Te laat melden bij de wedstrijdleiding kan leiden tot uitsluiting van deelname, dit ter beoordeling door de wedstrijdleiding. 
Iedere deelnemer meldt zich 10 minuten voor zijn/haar starttijd bij de start tee. De aanwijzingen van de starter moeten worden opgevolgd.

Handicarts, buggy’s en caddies door spelers
 • Het gebruik van handicarts is niet toegestaan.
 • Gebruik van een buggy (scooter) is niet toegestaan.
 • Een caddy is toegestaan.
 • Straf bij overtreding: diskwalificatie voor de wedstrijd.
Bal

Iedere speler dient zijn bal te voorzien van een persoonlijk kenmerk; ook de provisionele bal moet van een persoonlijk kenmerk zijn voorzien, doch afwijkend van de eerste speelbal.

Elektronische apparaten

 • Mobiel telefoneren tijdens het spel is niet toegestaan, behalve in noodsituaties;
 • Het gebruik van afstandsbepalende apparatuur is toegestaan.
Strokeplaywedstrijd

De deelnemers spelen van de backtees (voor heren aangegeven door witte markeringen, voor dames aangegeven door blauwe markeringen) 
Er wordt gespeeld voor het brutoklassement. De heer en dame met de beste bruto score worden de Zaans Open kampioenen.

Bij gelijke eindstand in het brutoklassement wordt een play-off gespeeld over 3 holes: 16, 17 en 18. Mocht er na de play-off nog geen winnaar zijn, wordt op basis van het ‘sudden death’ principe hole 18 nogmaals gespeeld totdat er een winnaar is.

Prijzen
 • Er zijn prijzen beschikbaar voor de nummers 1, 2 en 3
 • Op beide dagen is er een longest drive competitie voor zowel dames als heren.
 • Op beide dagen wordt gezamenlijk door heren en dames voor één neary gespeeld.
 • Er is een hole-in-one voor degene die de hole-in-one als eerste slaat in de tweedaagse wedstrijd
 • Er is een prijs voor het breken van het baanrecord over de twee dagen. Wordt het baanrecord meerdere keren gebroken dan is de prijs voor degene die het laatst het baanrecord heeft gebroken tijdens het toernooi.

Scorekaart

De deelnemer is verplicht de eigen scorekaart met die van de marker te wisselen. Dit hoort te gebeuren vóór de eerste afslag. Elke speler is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van een ondertekende en juist ingevulde scorekaart. Scorekaarten die onvolledig, onjuist ingevuld of niet ondertekend worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding (kunnen) leiden tot diskwalificatie. Dit ter beoordeling door de wedstrijdleiding.

Referee

Tijdens het kampioenschap is een referee beschikbaar. Bij onduidelijkheden over het toepassen van de regels, of bij onenigheid over een bepaalde situatie in de baan, kan een referee telefonisch opgeroepen worden. Het nummer van de referee wordt bij het inschrijven aan de wedstrijdtafel verstrekt. De uitspraak van de referee is bindend voor de spelers. 
De referee is geautoriseerd om bij het fout toepassen van een regel in te grijpen.

Onnodig oponthoud/langzaam spel; regel 6.7 en 32.2

Wanneer een referee en/of de wedstrijdleiding heeft vastgesteld dat een groep/partij onnodig oponthoud veroorzaakt, wordt deze gewaarschuwd. Als na twee holes de groep/partij nog steeds langzaam speelt en er geen verzachtende omstandigheden zijn, wordt een waarnemer toegevoegd om de speelsnelheid vast te stellen. 
Een speler krijgt maximaal 45 seconden om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt is om te spelen, tenzij bijzondere omstandigheden overschrijding van de tijdslimiet rechtvaardigen.

 • Eerste overschrijding tijdslimiet: waarschuwing;
 • Tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag;
 • Derde overschrijding tijdslimiet: nog één strafslag, tevens laatste waarschuwing;
 • Vierde overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie.
Bevoegdheden wedstrijdleiding

Alleen de wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd af te gelasten, te staken, te onderbreken of maximaal 1 uur uit te stellen. Slecht weer is op zichzelf geen reden tot afgelasten, staken of onderbreken. Indien noodzakelijk heeft de wedstrijdleiding de bevoegdheid om in het belang van de wedstrijd wijzigingen aan te brengen.

Diskwalificatie

Bij diskwalificatie, zowel vooraf, tijdens als na afloop van het evenement, geldt dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van het inschrijfgeld.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is een onderdeel van de wedstrijd. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zoveel als mogelijk is bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd plaats. 
Spelers die niet aanwezig zijn op het tijdstip van de prijsuitreiking, verliezen het recht op de betreffende prijs. Indien een winnaar door bijzondere omstandigheden verhinderd is, beslist de wedstrijdleiding of tot uitreiking van de prijs wordt overgegaan.